Porazte zápaly pomocou kurkumy

Viac ako 250 miliónov ľudí na celom svete trpí ochoreniami spojenými so zápalmi, ako je aj osteoartritída.
Je známe, že kurkumín má silné protizápalové a antiartritické vlastnosti.

image

Čo hovoria štúdie

Randomizovaná klinická štúdia* hodnotila bezpečnosť a účinnosť kurkumínu u pacientov s aktívnou revmatoidnouartritídou, samostatne a v kombinácii s diklofenakom.

Štyridsaťpäť pacientov s diagnózou revmatoidná artritída bolo náhodne umiestnených do troch skupín, pričom pacienti dostávali: kurkumín (500 mg) alebo diclofenac sodný (50 mg) alebo ich kombináciu.

Pacienti vo všetkých troch liečených skupinách vykazovali štatisticky významné zmeny, ale skupinakurkumínu vykázala najvyššie percento celkového zlepšenia.

Ešte dôležitejšie je, že liečba kurkumínom bola pozorovaná ako bezpečná a nesúvisela so žiadnymi nepriaznivými alebo vedľajšími účinkami. Štúdie poskytujú prvé dôkazy o bezpečnosti a nadradenosti liečby kurkumínom u pacientov s aktívnou revmatoidnou artritídou a zdôrazňuje potrebu budúcich rozsiahlych štúdií k overeniu týchto nálezov u pacientov s revmatoidnou artritídou a inými artritickými stavmi.

Ako môžete získať každodennú podporu kurkumy

Kurkumín sám o sebe nevedie k súvisejúcim zdravotným prínosom kvôli jeho zlej biologickej dostupnosti, ktorá sa zdá byť nedostatočná hlavne kvôli jeho zlej absorpcii. Existuje niekoľko zložiek, ktoré môžu zvýšiť biologickú dostupnosť. My sme ho použili, aby sme vytvorili jeden SUPER produkt – Avenobo Curcuma.


Jeden z najlepších doplnkov bazálneho kurkumínu na trhu:

    • 185-krát lepšiu biologickúdostupnosť v porovnaní s inými produktmi
    • dlhší retenčný čas v tele 
    • 1 kapsula našej kurkumy sa rovná 13 kapsulám normálneho kurkumínu.

*Zdroj:https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Produkty pre Vás