Kognitívne behaviorálna terapia pri návaloch tepla

Je možné návaly tepla riešiť prírodnými prostriedkami? Vedecké dôkazy to skutočne potrvzujú. Mnohé štúdie preukázali účinnosť kognitívne behaviorálnej terapie (KBT), ktorá prináša znateľnú úľavu. Poďme sa spoločne pozrieť na podrobnosti a preskúmať, ako táto technika môže skutočne pomôcť pri zvládaní návalov tepla.

Hot flushes

Čo je to KBT?

KBT, čo je skratka, ktorá je často používaná pre kognitívne behaviorálnu terapiu, je druh terapie založenej na predpoklade, že naše myšlienky, pocity a činy sú vzájomne prepojené s našou fyzickou pohodou. Základným princípom je, že zmenou jedného z týchto prvkov môžeme ovplyvniť tie ostatné.

Cieľom KBT je posilniť jednotlivé osoby tým, že rozvíja hlbšie porozumenie týmto súvislostiam. Táto metóda ide nad rámec poznania, pretože ponúka praktické nástroje na zvládanie problémov, podporuje rozvoj nových zručností pre vyrovnávanie sa s problémami a poskytuje účinné stratégie. Základným princípom KBT je, že náš pohľad alebo myslenie v rôznych situáciách, napríklad v práci, významne ovplyvňuje naše emócie a následné správanie pri zvládaní týchto situácií.

KBT na príznaky menopauzy 

Prechod do menopauzy zahŕňa u väčšiny žien zmeny na biologickej, psychologickej a sociálnej úrovni. Obzvlášť náročné môžu byť návaly tepla a nočné potenie, fyzické príznaky vyvolané kolísajúcou hladinou estrogénu.

Proces menopauzy však nie je len biologický: významnú úlohu hrajú aj sociálne a psychologické zmeny. S tým, ako sa fyzické príznaky stupňujú, môžu viesť k situáciám, keď sa cítite trápne, alebo k pocitom úzkosti, nepohodlia a poruchám spánku.

Štúdia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 600 žien vo Veľkej Británii a Holandsku, ukázala, že KBT výrazne znižuje vplyv návalov tepla a nočného potenia a zároveň zlepšuje náladu a celkovú kvalitu života.

Ako KBT pri menopauze funguje?

CBT

Ako príklad si vezmime ženu, ktorou v práci trápia návaly tepla. Ak premýšľa negatívne a domnieva sa, že na ňu ľudia pozerajú a odsudzujú ju, môže sa cítiť trápne a úzkostne, čo fyzickú reakciu len zosilní. Vyhýbavé správanie, ako je snaha uniknúť z danej situácie, môže byť z dlhodobého hľadiska neefektívne.

Cieľom kognitívnych a behaviorálnych stratégií v KBT je vytvoriť pokojnejší a prijateľnejší pohľad na situáciu, ktorý umožní ústretovú reakciu. Ženy môžu rozpoznať a prekonať negatívne myšlienky, čo podporuje posun k neutrálnejším a zvládnuteľnejším perspektívam. 

Terapia KBT je založená na spolupráci terapeuta a klienta. Klienti sa aktívne podieľajú na dosahovaní cieľov, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Štruktúrované sedenia sa zaoberajú spoločne dohodnutými témami a klienti sú povzbudzovaní k tomu, aby si vyskúšali praktické stratégie za domácu úlohu, pričom o výsledkoch sa potom diskutuje na nasledujúcich sedeniach. Tento prístup umožňuje ženám efektívne zvládať problémy spojené s menopauzou.

Metódy KBT, ktoré môžete vyskúšať sami

Vzhľadom na jedinečnú povahu menopauzy každej ženy neexistuje univerzálne riešenie. Namiesto toho existuje množstvo cvičení a techník prispôsobených osobným podmienkam. Pre záujemcov, ktorí chcú tieto techniky vyskúšať samostatne, existuje mnoho kníh, ktoré poskytujú cenné rady. Tu je príklad metódy, ktorú môžete vyskúšať:

Príklad KBT techniky pre zvládanie návalov tepla: prehodnoťte myslenie

Ženy sú nabádané k tomu, aby spochybňovali negatívne postoje a presvedčenia o menopauze a návaloch tepla a uvedomovali si, že tieto skúsenosti sú často neprávom považované za hanebné alebo spoločensky tabu. Počas KBT sedenia ženy identifikujú kľúčové myšlienky počas návalov tepla, hodnotia ich užitočnosť a emocionálny dopad a pracujú na tom, aby v týchto situáciách zaujali súcitnejšiu a neutrálnejšiu perspektívu.

Kombinácia KBT s prírodnými doplnkami

Ak si chcete svoju cestu menopauzou uľahčiť ešte viac, zvážte doplnenie kognitívne behavorálnej terapie (KBT) o M-Pause – bezhormonálne riešenie určené na vyrovnanie hormónov a prirodzené zmiernenie príznakov.

M-Pause obsahuje fytoestrogény, napríklad výťažky z chmeľu a červenéj ďateliny. Fytoestrogény napodobňujú účinky estrogénu v tele a môžu pomôcť vyrovnať hladinu hormónov, najmä v období hormonálnych výkyvov, ako je menopauza. To môže účinne znížiť návaly tepla a nočné potenie.

Na záver - je pre vás KBT počas menopauzy vhodná?

KBT nemusí vyhovovať každému a vyžaduje si čas a odhodlanie. Prínos však môže byť značný, pretože KBT poskytuje životné zručnosti, ktoré môžu pomôcť v ďalších fázach života.

KBT je široko dostupná na liečbu úzkosti a depresie v mnohých zdravotníckych zariadeniach na celom svete. Ak bojujete so stresom, problémami so spánkom, úzkosťou a nízkou náladou, obráťte sa na svojho lekára, ktorý vám poskytne viac informácií.

Produkty pre Vás